Dane rejestrowe

ASG Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000590939, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5540234603. Wysokość kapitału zakładowego: 20.276.172,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 20.276.172,00 zł.


2020-06-19 ASG Poland - KRS.pdf