Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Sekcja wydzielona do komunikacji z akcjonariuszami ASG Poland S.A. w celu publikacji wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od ASG Poland S.A.


30.09.2020
Wezwanie  do zwrotu akcji 1/5
Zarząd spółki ASG Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie, numer rejestrowy KRS: 0000590939 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa ASG Print Holdings Limited z siedzibą rejestrową w Londynie, Wielka Brytania, numer rejestrowy: 09242996; będącej jedynym akcjonariuszem Spółki, do złożenia dokumentów akcji ASG Poland S.A. w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji.

WEZWANIE NR 1:5 .pdf

27.10.2020
Wezwanie  do zwrotu akcji 2/5
Zarząd spółki ASG Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie, numer rejestrowy KRS: 0000590939 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa ASG Print Holdings Limited z siedzibą rejestrową w Londynie, Wielka Brytania, numer rejestrowy: 09242996; będącej jedynym akcjonariuszem Spółki, do złożenia dokumentów akcji ASG Poland S.A. w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji.

WEZWANIE NR2.pd
10.11.2020
Wezwanie  do zwrotu akcji 3/5

Zarząd spółki ASG Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie, numer rejestrowy KRS: 0000590939 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa ASG Print Holdings Limited z siedzibą rejestrową w Londynie, Wielka Brytania, numer rejestrowy: 09242996; będącej jedynym akcjonariuszem Spółki, do złożenia dokumentów akcji ASG Poland S.A. w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji.

WEZWANIE NR3.pdf
09.12.2020Wezwanie  do zwrotu akcji 4/5
Zarząd spółki ASG Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie, numer rejestrowy KRS: 0000590939 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa ASG Print Holdings Limited z siedzibą rejestrową w Londynie, Wielka Brytania, numer rejestrowy: 09242996; będącej jedynym akcjonariuszem Spółki, do złożenia dokumentów akcji ASG Poland S.A. w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji.

WEZWANIE NR4.pdf
30.12.2020Wezwanie  do zwrotu akcji 5/5
Zarząd spółki ASG Poland S.A. z siedzibą w Pruszkowie, numer rejestrowy KRS: 0000590939 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa ASG Print Holdings Limited z siedzibą rejestrową w Londynie, Wielka Brytania, numer rejestrowy: 09242996; będącej jedynym akcjonariuszem Spółki, do złożenia dokumentów akcji ASG Poland S.A. w celu przeprowadzenia procesu dematerializacji.

WEZWANIE NR5.pdf